De Rijksoverheid ondersteunt (maatschappelijke) initiatieven, ontwikkelingen en onderzoek. Zo financiert  de Rijksoverheid ongeveer een derde van de Nederlandse Research & Development (R&D) en stelt subsidie beschikbaar voor het ondersteunen van (maatschappelijke) initiatieven. 

Om te borgen dat de budgetten voor onderzoek en subsidies goed worden besteed, evalueert de IIVD dit beleid grondig en geeft de IIVD advies om onderbouwde beslissingen te nemen. Dit doet de IIVD volledig onafhankelijk. 

Lees meer over wat we doen op onderstaande pagina’s: