Advies innovatief onderzoek

Innovatie biedt kansen
De Rijksoverheid wil Nederland beter, gezonder, mooier, welvarender en duurzamer maken. Innovatie zorgt voor economische groei, oplossingen voor maatschappelijke problemen, uitdagingen en meer werkgelegenheid. Vandaar dat de Rijksoverheid ongeveer 30% van alle Research en Development (R&D) in Nederland ondersteunt. Het Rijk doet dit op drie manieren.

  1. Vaste bijdrage aan instellingen.
    Het grootste deel van deze vaste bijdragen gaat naar universiteiten. Daarnaast zijn er vaste bijdragen voor bijvoorbeeld hogescholen, onderzoeksinstituten van KNAW en NWO en de aan de rijksoverheid gelieerde kennisinstellingen.
  2. Het financieren van onderzoek via intermediaire organisaties
  3. Het rechtstreeks financieren van beleidsgericht onderzoek (via de financiering van projecten of programma’s).
  4. Fiscale steun: Naast directe financiering voor R&D is er indirecte, fiscale steun voor R&D en innovatie. Deze fiscale steun maakt het via bijvoorbeeld belastingaftrek aantrekkelijker voor bedrijven om te investeren in R&D en innovatie. Dit is met name een belangrijk instrument binnen het innovatiebeleid van de overheid, maar wordt ook gebruikt om R&D te stimuleren.

Rol van de IIVD
De IIVD kent de uitdagingen waar de overheid voor staat. Wij volgen innovatieve en wetenschappelijke onderzoeken op de voet en bewaken de veiligheid omtrent onderzoeksresultaten. Met onze betrouwbare, onafhankelijke onderzoeken en aanvullend advies helpen we de Ministeries beter onderbouwde beslissingen te nemen. Daarbij staan proactiviteit, informatieveiligheid en transparantie altijd voorop.