Kabinet zet subsidie verduurzaming mkb stil vanwege sjoemelende adviseurs

Een subsidie voor verduurzaming van midden- en kleinbedrijven is per direct stopgezet. De IIVD kreeg de afgelopen maanden verschillende signalen binnen. Daaruit blijkt dat meerdere energieadviseurs “oneigenlijk gebruik” hebben gemaakt van de regeling. Het gaat om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM), die in het leven geroepen werd om mkb’ers te ondersteunen bij de klimaat- en energietransitie. Het idee van de subsidie is dat een mkb’er advies van een energieadviseur grotendeels vergoed krijgt.

Misleiding
Ondernemers klaagden dat de kwaliteit van de adviezen van energieadviseurs onvoldoende was. Een aantal gaf zelfs aan dat ze door deur-tot-deur verkopers zijn misleid over de subsidieregeling. 

Doel van de regeling is ondernemers te helpen om te verduurzamen, bijvoorbeeld door energiezuiniger apparatuur, ledverlichting of zonnepanelen aan te schaffen of het pand beter te isoleren. De regeling was bewust zo laagdrempelig mogelijk ingericht zodat het mkb’ers weinig tijd kost om de aanvraag in te dienen en de adviseur hen zoveel mogelijk werk bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen uit handen kan nemen.

Grote toename
“Waar in het begin er nog tientallen tot honderd aanvragen per maand binnenkwamen, liep dat de afgelopen maanden heel hard op. Deze maand tot nu toe gaat het om 2300 aanvragen”, zegt de RVO-woordvoerder. “Daarmee nam ook het aantal klachten flink toe en zijn we gaan kijken naar hoe dat kwam.”

De overheid stelt een onderzoek in. Er wordt onderzocht of de signalen van misleiding en het onder druk zetten van mkb-ondernemers mogelijkheden bieden om stappen te zetten tegen energieadviseurs.

Bij de openstelling op 1 oktober 2021 was er een totaal subsidiebudget beschikbaar van 28,2 miljoen euro. Op dit moment is daar nog ongeveer 20 miljoen van over. Welk deel van de 8 miljoen oneigenlijk is uitgekeerd, is nog onduidelijk.

Het is de bedoeling om de regeling zo snel mogelijk in een aangepaste vorm weer open te stellen, meldt minister Jetten voor Klimaat en Energie.

Bron: nos.nl